"Vitale Teach maakt feedback in de lerarenopleiding voor LIO's haalbaarder".

"Ik heb Vitale Teach ervaren als een gebruiksvriendelijke, efficiënte tool. In het algemeen trek ik mijn plan wel op vlak van software en informatica, maar ik ben nu ook geen expert. Toch heb ik Vitale Teach niet als moeilijk of ingewikkeld ervaren. Alles was duidelijk. Als leraar-in-opleiding maak je daarnaast continu een afweging tussen dringende en minder dringende to do's. Het vergt al heel wat inspanning om de opleiding te combineren met een job en eventueel gezin, kortom flexibiliteit is cruciaal voor het slagen van deze combinatie. Vitale Teach zorgt ervoor dat je kan bezig zijn met het geven en ontvangen van feedback wanneer het jou past. De lerarenopleiding maakt het op deze manier voor LIO-studenten haalbaarder. Ik hoop dat mijn werkgever dit ook zal integreren in onze opleiding."

- Feedback van A.V. (leraar-in-opleiding) over de Vitale Teach tool