"Vitale Teach is misschien wel the holy grail of holy grails.”

"Zelfreflectie, vandaag nauwelijks zichtbaar of hoorbaar op scholen, is de meest fundamentele skill die een leerkracht moet leren beheersen. Het ontwerpen van een tool die je 1. in staat stelt jezelf te bekijken op een gestructureerde, leerling- én leerkrachtgerichte, gebruiksvriendelijke manier, en 2. jezelf te herbekijken door de ogen van zoveel mogelijk peers, stakeholders (leerlingen, ouders) en leidinggevenden (met meerdere 'onafhankelijke' gebruikers in het geval van formele evaluatie of rekrutering), is zo zelfevident dat het inderdaad verplicht zou moeten zijn. De tool verplicht maken ondermijnt echter het zelfreflectief leren van autonome motivatie, een ontwikkelingstaak voor leerlingen, maar op de eerste plaats voor leerkrachten. Conceptueel eenvoudig, praktisch gebald en experientieel van kolossale impact, is VITALE TEACH misschien wel “the holy grail of holy grails” in onderwijsleerpraktijk."

- Feedback van Jo Smets (leerkracht NCZ, Filosofie, Kunstbeschouwing, Cultuurwetenschappen, e.a.) over de Vitale Teach tool.