Feedback geven en ontvangen in Vitale Teach

Binnen Vitale Teach kan je je eigen video’s annoteren, maar kan je ook feedback en tips geven aan medestudenten of collega's, door annotaties toe te voegen in hun video’s. Dit is mogelijk nadat een mede-student zijn of haar video met jou deelt. Omgekeerd kan een medestudent, collega, mentor of begeleider ook feedback aan jou geven, wanneer jij jouw video's met hen deelt. 

Binnen Vitale Teach kan je je eigen video’s annoteren, maar kan je ook feedback en tips geven aan medestudenten of collega, door annotaties toe te voegen in hun video’s. 

Dit is mogelijk nadat een medestudent of collega zijn of haar video met jou deelt. In dat geval ontvang je een e-mail met de melding dat een video met jou gedeeld is. Je vindt de gedeelde video vanaf dan terug onder het tabblad ‘gedeeld met mij’ op de pagina ‘video’s’. Bekijk hiervoor ook het onderdeel 'video's'. 

Om annotaties toe te voegen in de video van een ander volg je dezelfde werkwijze als tijdens het annoteren in je eigen video’s.

Wanneer je jouw video deelt met een medestudent, collega, begeleider en/of mentor kan hij/zij jouw video bekijken samen met annotaties die jij zelf reeds gemaakt hebt. Op basis daarvan kan hij/zij extra tips meegeven, of bijkomende zaken opmerken die jou niet opgevallen waren.

Feedback van een medestudent of collega 

Een medestudent of collega kan enkel nieuwe annotaties toevoegen in jouw video. De annotaties verschijnen net zoals jouw eigen annotaties in de video en kan je net zoals je eigen annotaties bekijken en lezen. Je ziet annotaties van een medestudent of collega als een wit bolletje op de videotijdlijn.

Feedback van een begeleider of mentor 

Een begeleider of mentor kan op verschillende manieren feedback geven:

  • Een nieuwe annotatie toevoegen: een nieuwe annotatie van een begeleider zie je als een oranje bolletje op de videotijdlijn.
  • Een reactie plaatsen op door jou toegevoegde annotaties: een reactie van je begeleider op jouw eigen annotatie, zie je als een geel bolletje met een blauwe rand. 
  • Een door jou gemaakte annotatie goedkeuren: indien je begeleider geen verdere feedback heeft maar wel graag wil laten weten dat de annotatie gelezen is en dat hij/zij het hiermee eens is, kan je begeleider jouw annotaties zonder verdere toelichting goedkeuren. Een door een begeleider goedgekeurde annotatie herken je doordat er een groen vinkje rechtsbovenin het vakje van de annotatie zichtbaar wordt.

accent