Veilig en stimulerend leerklimaat

Belangrijk voor het leren van leerlingen is dat er een veilig en stimulerend leerklimaat aanwezig is in de klas. Dit betekent dat leerlingen een veilige omgeving hebben waarin ze gestimuleerd worden initiatief te nemen en te onderzoeken. Centraal staat hierbij het belang van respectvolle relaties en vertrouwen tussen leerlingen en leraar.

Binnen de dimensie 'veilig en stimulerend leerklimaat' vinden we volgende concrete gedragingen terug. Vind je deze elementen terug in jouw video, dan scoor je reeds sterk op deze dimensie. Vind je deze elementen minder vaak terug in jouw video, dan kan je hier nog wat hulp bij gebruiken. 

Gedraging 1: De leraar toont respect voor leerlingen in gedrag en taalgebruik

  Een videofragment dat over respect voor leerlingen handelt, toont een beeld waarin de leraar leerlingen laat uitspreken, luistert naar hen en/of geen rolbevestigende opmerkingen maakt. Ken de grenzen van je leerlingen en probeer spanningen te vermijden. Respect uit zich eveneens in het afstemmen van verwachtingen. Stem dus regelmatig af met je leerlingen over wat zij uit de les hopen te halen en wat jij hen wil bijbrengen.

  Gedraging 2: De leraar zorgt voor een ontspannen sfeer

   Hier staat het gebruiken en stimuleren van humor en positiviteit centraal. Een leraar die hier aandacht aan geeft, zal warmte en empathie uitstralen naar elke leerling, waarbij fouten in de klas zeker toegelaten zijn. Focus op de goede gebeurtenissen tijdens een les, maak eens een grapje of houd de sfeer luchtig en vertrouwd. 

   Gedraging 3: De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

    Bespreek je een moment in je video dat handelt over het ondersteunen van zelfvertrouwen bij leerlingen, dan kan dat bijvoorbeeld een moment zijn waar een bijdrage van een leerling geprezen wordt of waarbij een leerling een complimentje over zijn/haar werk krijgt. Opmerkingen en vragen vanuit de klas kunnen rekenen op positieve terugkoppeling door jou als leraar.

    Gedraging 4: De leraar zorgt voor wederzijds respect

    Onderlinge solidariteit en het rekening houden met (culturele) verschillen en eigenheden van leerlingen is bij wederzijds respect heel belangrijk. Je komt bijvoorbeeld tussen wanneer er om een leerling wordt gelachen en zorgt ervoor dat leerlingen naar elkaar luisteren. Ook bevorder je dat leerlingen activiteiten als een groepsgebeurtenis ervaren.