Efficiënte lesorganisatie

Een efficiënte organisatie van je les, ook wel bekend als een goed klasmanagement, is van groot belang in de klas. Denk aan het aanwezig zijn van duidelijke procedures, routines en regels rond waar en hoe het leren plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat leerlingen weten wat ze kunnen verwachten. Ook het indelen van de les in lesfasen, met de nodige voorbereiding, kan hiertoe bijdragen.

Binnen de dimensie 'efficiënte lesorganisatie' vinden we volgende concrete gedragingen terug. Vind je deze elementen terug in jouw video, dan scoor je reeds sterk op deze dimensie. Vind je deze elementen minder vaak terug in jouw video, dan kan je hier nog wat hulp bij gebruiken.

Gedraging 1: De leraar zorgt voor een ordelijk verloop van de les

  Het leren van leerlingen verloopt vlotter wanneer de les ordelijke verloopt. Zorg ervoor dat iedereen tot het einde van de les bij de leeractiviteiten betrokken is en dat elke leerling weet wat te doen als het werk klaar is. Houd afspraken en regels goed in het oog, zorg ervoor dat iedereen ordelijk de klas in- en uitgaat en grijp gepast in bij een ordeverstoring.

  Gedraging 2: De leraar gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten op een juiste manier uitvoeren.

   Het is cruciaal om te controleren of de leerlingen begrijpen wat ze moeten doen. Geef tijdig en tussendoor feedback en heb ook aandacht voor het sociaal functioneren van de leerling tijdens het uitvoeren van een taak. Vraag liever niet aan je leerlingen om een opdracht te doen terwijl je als leraar achter je lessenaar afwacht tot ze klaar zijn. Loop rond en geef sturende of begeleidende vragen. Merk je een foutje op bij een leerling, zie dit dan als een leermoment en stel een bijvraag zoals ‘wat hadden we nu ook alweer gezien over…?’.

   Gedraging 3: De leraar zorgt voor een doelmatig klasmanagement

    Lesmaterialen liggen klaar en zijn afgestemd op het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen. Je zorgt ervoor dat de leerlingen weten welke materialen ze wanneer kunnen gebruiken in jouw les en zorgt ervoor dat deze steeds toegankelijk zijn.

    Gedraging 4: De leraar gebruikt de leertijd efficiënt

     Let erop dat je de les op tijd laat beginnen en dat je leerlingen niet laat wachten. Je zorgt ervoor dat er geen ‘dode’ momenten zijn in jouw les en dat er geen tijd verloren gaat aan het begin, tijdens of aan het einde van de les.