Concreet aan de slag: richtlijnen voor feedback en annoteren in Vitale Teach

Even vergeten hoe dat annoteren nu weer technisch in het werk gaat? 

Bekijk het onderdeel ‘annoteren’ in de Vitale Teach handleiding of lees de stappen die je doorloopt bij het toevoegen van een annotatie nog even snel na.


Zelfreflectie: Feedback aan jezelf

In de theoretische basis rond feedback en zelfreflectie, leerde je wat goede feedback is en welke vragen je jezelf kan stellen. Houd deze informatie steeds in je achterhoofd wanneer je aan de slag gaat in Vitale Teach en een annotatie toevoegt. Feed up, feedback, feed forward!

Bespreek in je annotatie wat je wilde bereiken op het moment dat je bespreekt in de video (feed up). Reflecteer over hoe je het gedaan hebt, wat er gebeurde (feedback) en denk na over wat je wil behouden en/of veranderen naar de toekomst toe (feed forward). Je creëert als het ware een feedbackcyclus die je steeds opnieuw doorloopt: wat wilde ik bereiken, hoe ging het, hoe wil ik (het) de volgende keer (anders) doen?

Niet alleen wat je bespreekt is belangrijk, ook de manier waarop doet ertoe.

Wat is nu een goede annotatie?

Staar je niet blind op het selecteren van gepaste ICALT dimensies en gedragingen. Het is perfect mogelijk dat één moment meerdere dimensies en gedragingen bevat. En het is dus ook heel goed mogelijk dat je meerdere annotaties toevoegt op één moment in een video, om meerdere dimensies of gedragingen te bespreken. Focus op de belangrijke elementen die je opvallen in het moment. We vragen je om momentopname uit een les te selecteren. Geef daarom steeds wat context mee in je annotatie.

Maak je annotaties helder en specifiek, met duidelijke implicaties voor acties: ‘ik betrek de leerlingen’, ‘ik laat iedereen aan het woord komen’, of ‘ik leg een complex begrip duidelijk uit’. Wees niet bang om specifiek benoemen wat je anders had kunnen of willen doen, of wat je kan verbeteren: ‘ik had de stillere leerlingen afzonderlijk kunnen aanspreken’ of ‘ik had het complexe begrip nog meer kunnen duiden met een schema op het bord’. Benoem in je annotatie alles wat in je opkomt. Je wordt niet beoordeeld, het is een manier om jezelf te versterken. Gebruik richtvragen als ‘wat was mijn reactie of gedrag op dit moment?’ en ‘ben ik tevreden over die reactie of niet?’. Durf open te reflecteren. Weet je niet goed hoe je anders had kunnen reageren of hoe je iets beter had kunnen doen? Noteer dit in het tekstveld bij je annotatie.

We geven je enkele richtvragen mee die je in het achterhoofd kan houden bij het annoteren van je eigen video’s (Studielicht, Arteveldehogeschool, 2011; Korthagen & Vasalos, 2002)


Fase 1: beschrijf de ervaring/situatie waarop je de reflectie zal toepassen
Dit kan je doen aan de hand van de STARR methode: Situatie - Taak - Actie - Resultaat - Reflectie.
Wat was de concrete situatie? Wat was mijn taak binnen deze situatie? Welke concrete acties heb ik in deze situatie ondernomen? Wat was het resultaat van deze acties?

Fase 2: terugblikken: wat gebeurde er concreet?
Wat zag ik? Wat deed ik? Wat dacht ik? Wat voelde ik?

Fase 3: bewustwording van essentiële aspecten
Wat betekent dat nu voor mij? Wat is het probleem (of de positieve ontdekking)? Wat heeft dat allemaal veroorzaakt? Waar heeft het mee te maken?

Fase 4: alternatieven
Welke alternatieven zie ik (oplossingen of manieren om gebruik te maken van mijn ontdekking)? Welke voor- en nadelen hebben die? Wat neem ik me nu voor, voor de volgende keer?

Fase 5: uitproberen
Wat wil ik bereiken? Waar wil ik op letten? Wat wil ik uitproberen?

Onthoud dat reflecteren niet stopt wanneer je klaar bent met het annoteren van je video. Gebruik de mechanismen die je ontdekt en onder de knie krijgt in Vitale Teach om te blijven groeien en levenslang te leren van jezelf en van anderen. Leg linken tussen video’s. Heb je in een nieuwe video iets uitgeprobeerd op basis van jouw annotaties in een vorige video? Verwijs hier dan naar. Had jouw nieuwe aanpak het gewenste effect? Welke reactie kwam er op jouw handelen? Probeer alles binnen een groter geheel te bekijken: het optimaliseren van je eigen lespraktijk.


Feedback aan een (mede)student

In Vitale Teach kan een (mede)student een video met jou delen om feedback te ontvangen op zijn/haar lespraktijk. Bekijk de video van je medestudent en lees diens reeds toegevoegde annotaties en reflecties. Vervolgens kan je zelf annotaties toevoegen om jouw visie op dit fragment te delen. Ga je akkoord? Welke zaken zie jou nog die jouw medestudent niet opgevallen waren? Welke tips kan je zelf delen uit eigen ervaring? Houd ook hier rekening met bovenstaande tips en richtlijnen. 

En een laatste belangrijke tip: houd je feedback constructief! Vitale Teach is er om te leren van jezelf en van elkaar, binnen een veilige omgeving.